Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. buk zwyczajny

 

 Decyzja

 

Lp.

Karta Informacyjna

1.

Numer karty/rok

000041/2015

2.

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3.

Temat dokumentu

Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. buk zwyczajny o obwodzie pnia 363 cm,

-           2 szt. drzewa z gat. dąb bezszypułkowy o obwodach pni 314 cm i 199 cm,

mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na terenie dz. Nr 292 k. m. 6, obręb Ruda Kozielska, w pasie drogi wojewódzkiej DW 919, będącej własnością Skarbu Państwa władający Starosta Raciborski, w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Kuźnia Raciborska

7.

Znak Sprawy

GN.6131.67.2015

8.

Dokument wytworzył

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

9.

Data dokumentu

06.11.2015 r.

10.

Dokument zatwierdził

RDOŚ w Katowicach projekt zezwolenia.

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

06.11.2015 r.

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 16 tel. (32) 419 14 17 wew. 107

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

 

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.

Numer karty i innych dokumentów w sprawie

Pismo do RDOŚ w Katowicach wraz z aktami sprawy celem uzgodnienia ( projekt decyzji z dnia 30.09.2015 r.).

Protokół oględzin z dnia 29.09.2015 r.

Dokumentacja fotograficzna.

 

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumentach

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. buk zwyczajny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2015 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż