w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Uchwała nr XXV/212/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 09.12.2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.13 ust 1, art.34 ust.6, art.68 ust.1, pkt.7, art.70 ust.2 do 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz.543 z 2000r z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Uchylić uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr X/85/99 z dnia 22.09.1999r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska przez ich najemców lub dzierżawców oraz udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2004 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż