Protokół nr 12/2004

Protokół nr 12/2004

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminyw dniu 23.01.2004 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Larysz – Przewodniczący Komisji.

(Lista obecności w załączeniu)

Proponowany porządek spotkania:

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2004 rok.
 2. Plan pracy Komisji na 2004 rok
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2003r
 4. Sprawy bieżące.
 5. Ad. 1

  Członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2004 rok. Omawiano poszczególne pozycje projektu. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

  Ad. 2.

  Propozycję planu pracy Komisji na 2004 rok przedstawił Przewodniczący. Członkowie Komisji po zapoznaniu się – zaakceptowali propozycję. Plan zostanie przedstawiony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2004 r.

  Ad. 3.

  Sprawozdanie z działalności Komisji sporządził S. Larysz. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

  Ad. 4

  1. Podanie Państwa Lewandowskich – repatriantów z Kazachstanu, o przyjęcie do Polski.
  2. Komisja uznała, że w związku z tym, że Państwa Lewandowscy, zgodnie z ustawą o repatriacji z 9 listopada 2000 roku, otrzymywać będą świadczenia z ZUS (emerytury), należy umożliwić im osiedlenie i przyznać mieszkanie komunalne.

   Komisja uzyskała dodatkowe informacje z ref. IB, a mianowicie: Gmina otrzyma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 8 000 zł na remont lokalu przyznanego repatriantom. Ponadto, w miesiącach luty, marzec br. zostaną przeprowadzone eksmisje, w wyniku których wszystkie osoby z aktualnej listy mieszkaniowej otrzymają mieszkania.

   Zdaniem członków Komisji, sprawę należy poruszyć na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

  3. oferta sprzedaży dolomitu (Kopalnia i Prażalnia Dolomitu ZELATOWA S.A. Chrzanów.
  4. Komisja zapoznała się z ofertą. Postanowiono przedstawić ofertę sołtysom.

  5. informacja dostarczona przez Marszałka w sprawie zakwalifikowania poszczególnych obrębów gminy do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarczych.

Informacja dotarła do Urzędu w dniu 20.01, termin składania wniosków również do 20.01. Komisja zawnioskowała o interwencje w tej sprawie. Poproszono Panią M. Pabian (kierownik ref. GN) o skierowanie do Marszałka pisma wyrażającego niezadowolenie komisji zbyt późnym skierowaniem informacji).

4. program “Odnowa Wsi”.

Komisja zapoznała się z opinią M. Pabian w tej sprawie. Zdecydowano poinformować sołtysów o sprawie i zobowiązać ich do wyrażenia chęci wzięcia udziału programie.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

(-) Sylwester Larysz

Protokół sporządziła : Ilona Burgieł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 12/2004
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2004 09:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż