w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XXX/253/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27.04.2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004 r.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Sprzedać w drodze przetargu lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, znajdujący się w budynku przy ul. Kościuszki 6b/4 w Kuźni Raciborskiej, o pow. użytkowej 52,84m2,  składający się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju wraz z przynależnymi dwoma piwnicami o ogólnej pow. 26,13 m2,  i ułamkową częścią w wysokości 99/1000 udziału własności w działce 265/44 k.m2,zapisanej w KW 38138 oraz niepodzielnych częściach wspólnych budynku.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2005 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż