w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Uchwała nr ............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ............................

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, oznaczonej dz. nr 336 k.m. 2, zapisanej w KW 14520, położonej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słonecznej 3.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2008 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż