Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG 
o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późniejszymi zmianami) przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków
o wpis do CEIDG jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych,
w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672
z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania CEIDG oraz formularz wniosku CEIDG-1 można znaleźć stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.03.2015 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż