w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tych samych lokali użytkowych na okres trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała nr XXVI/233/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tych samych lokali użytkowych  na okres trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

 

  1. Wyrazić zgodę na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy najmu lokali użytkowych położonych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15, na działce nr 1080/4 k.m.5 zapisanej w KW GL1R/00033621/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.
  2. Przedmiotem najmu, o którym mowa w ust. 1 będzie lokal znajdujący się na parterze budynku, o powierzchni najmu 100m² z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego oraz pomieszczenie garażowe o powierzchni 35 m² .
  3. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tych samych lokali użytkowych na okres trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2017 09:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż