w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim

Uchwała Nr .............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia …………………………….

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                           o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zawarcie z Województwem Śląskim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w Kuźni Raciborskiej”.

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2008 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż